Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 669 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 674 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 687 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 692 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 697 JimmySNielsen » Ginishi ApS Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /customers/4/7/2/ginishi.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 17

JimmySNielsen

Kan dine kunder kontakte Jeres Support line?

 Direktørens Blog  Comments Off on Kan dine kunder kontakte Jeres Support line?
Oct 312012
 

Er din Business Support Hotline et aktiv eller en udgift?

Hvem bestemmer hvilke kunder kan kontakte Jeres Hotline ?

Disse spørgsmål kan umiddelbart se ud til at være mærkelige spørgsmål, men tillad mig at dele en oplevelse jeg havde igår.

Netop startet som udvikler af iOS applikationer skulle jeg i forbindelse med Apple Business Support. På Apples hjemmeside henvises erhvervskunder til et særligt 80-nummer.

80-numre er gratis for den der ringer og anvendes typisk i forbindelse med hotlines og firmakampagner. Dette kan jo tænkes at blive et betydelig udgiftspost så ejeren af 80-nummeret kan vælge at man ikke kan ringe fra fx mobilnumre men udelukkende fra fastnet telefoner. Dette resulterede for mig i den bizarre situation at jeg ikke kunne ringe til Apple Business Support fra min iPhone Telefon!!

Gad vide hvor mange Apple kunder der egentlig har en fastnet telefon? Nu forstår jeg godt at firmaer begrænser deres hotline til folk der ringer fra danske fastnetnumre, det kan jo blive dyrt hvis kunderne ringer fra et dansk mobilnummer i Udlandet, meeen alligevel… DERFOR følgende forslag til firmaer der vil yde god support samtidig med at være omkostningsbevidste:

 • Mobilkunder bør have mulighed for at ringe til et alternativt nummer.
 • En Call-back funktion kan overvejes så support line ringer op istedet for.
 • online chat support.

Dette support nummer kan ikke kontaktes fra en mobiltelefon! Bizart.

 

Ny Børs-indikator?

 Direktørens Blog  Comments Off on Ny Børs-indikator?
Oct 152012
 

Som konsulent og Interim Manager er jeg altid på udkig efter indikationer for, hvordan mit marked udvikler sig. Nexus Interim Management har fundet en interessant korrelation mellem deres eget aktivitetsniveau (kvartalsvist index) og OMXC20 index for det Følgende kvartal. Dette skulle gøre Interims aktivitetsindex en indikator for børsens kursudvikling.

Ved en nærmere analyse af data tror jeg dog at modellen er forsimplet, forstået på den måde at den måske kan give et peg om, hvilken RETNING indexet går, men ikke hvor stor ÆNDRINGEN vil blive. Modellen kræver sandsynligvis mere input en bare et enkelt tal (sidste kvartals aktivitetsniveau for ét firma) for at have blivende værdi. Det manglende fit ses tydeligt af den ringe korrelations faktor R2. Ideen er jo egentlig valid, at aktivitet er indikation for vækst og dermed øget indtjening.

IAI (Interim Management Index) vs. OMXC20 indexed.

 

iOS 6 Apple Maps revisited

 Direktørens Blog  Comments Off on iOS 6 Apple Maps revisited
Sep 272012
 

Se også min tidligere post om emnet. Nedenfor ses forskellen mellem billeder i Apple Maps (højre) og Google Earth (venstre). På Google’s billed står Solen omtrent i syd-vest, på Apple’s billed står den omtrent i syd, hvilket dog ikke betyder stort for lys- og billedkvaliteten.

Apple Maps - pylon på Storebæltsbroen

Apple Maps – pylon på Storebæltsbroen

Google Earth - pylon på Storebæltsbroen

Google Earth – pylon på Storebæltsbroen

Kvalitetsforskellen er ikke desto mindre tydelig; se fx. øverst på pylonen samt den bølgende form af det sydlige ben på pylonen.

Derudover er der nogle groteske vinkler på Apple Maps. Bemærk skyggerne omkring pylonen: Pylonen kaster skygge på vejbanen til Venstre for pylonen samtidig med at dens egen skygge falder på sig selv på højre side. Dette er ganske enkelt umuligt !!

iOS 6 – første indtryk

 Direktørens Blog  Comments Off on iOS 6 – første indtryk
Sep 262012
 
Storebæltsbroen set i iOS 6.0

Storebæltsbroen set i iOS 6.0

Så fik jeg idag installeret iOS 6.0 på min iPad 2. På trods af de flere hundrede averterede “forbedringer” og “upgrades” er det umiddelbare indtryk neutralt eller i nogle tilfælde negativt! Det hidtil mest udskældte “upgrade” er skiftet fra Google maps til Apples egen App og jeg melder mig i køen af personer der gerne ser en opdatering af de kort straks! Billedet her viser et stykke af Storebæltsbroen og afslører mindst 3 problemer:

 1. Den udskældte auto-algoritme til beregning af højde i 3D kort giver et miserabelt resultat og mister data – bemærk at de 254 meter høje pyloner er forsvundet!! På 2D billedet kan der faktisk ses en skygge af kabelværk henover vejbanen og skygge fra én af pylonerne i vandet, men resten er borte..
 2. Der er anvendt kort taget både dag og nat hvilket giver et rodet udtryk
 3. Denne applikation blev åbenbart ikke lavet med henblik for sø-navigation for man skal ikke langt væk fra kysten før det hele er én blå masse.

TomTom og andre har leveret data (hint: “løft” i kortets nederste højre hjørne…”) men efter min mening frigør det ikke Apple for ansvaret for at levere et inferiørt produkt. Det minder mig lidt om Microsofts (tidligere) taktik med at sende et halvfærdigt produkt på gaden for at konkurrere med andre, bedre produkter – for derefter at udkonkurrere dem på markedsandelen. I dette tilfælde er det (for mig) uklart hvad Apple egentlig vil med dette skift og hvorfor vi Brugere skal trækkes med sådan en nedgang i kortkvalitet. En opgradering forventes hurtigst muligt, tak.

 

PRINCE2 Quality Reviews – en overset vej til kvalitetssikring

 PRINCE2  Comments Off on PRINCE2 Quality Reviews – en overset vej til kvalitetssikring
Aug 112012
 

Formål

I sin fundamentale form består et Quality Review Meeting i at en ‘Presenter’ præsenterer et produkt (resultat, dokument, etc) til en ‘Reviewer’ der vurderer om der er nogen fejl i forhold til Produktets Kravspecifikation. Denne fundamentale funktion giver en øget sikkerhed for at fejl opdages i tide; dokumenteres og rettes således at der er audit trail på projektets Quality Assurance del.

Resultat

Resultat Kommentar
Sign-off Der er ikke fundet nogen fejl ved Quality Review og produktet er godkendt.

 1. Et ‘no-errors’ signal noteres i ‘Error Sheet’ eller hvad der nu anvendes til at logge fejl.
 2. Produktet frigives.
 3. Resultatet af Quality Review indføres i Quality Register.
Mindre fejl Der er mindre fejl der kræver rettelse.

 1. Fejl noteres i ‘Error Sheet’ med tilhørende ansvarlige for korrektion og efterfølgende sign-off.
 2. Når alle fejl er rettet (inkl. sign-off) frigives produktet.
 3. Resultatet indføres i Quality Register.
Alvorlige fejl Der er væsentlige fejl der kræver korrektion og fornyet Quality Review.

 1. Fejl noteres i ‘Error Sheet’ med tilhørende ansvarlige for korrektion.
 2. Når alle fejl er rettet indkaldes til fornyet Quality Review Meeting.

Roller

Rollefordeling og opgaver er overskuelige i PRINCE2 Quality Review teknikken. Der er 4 roller hvoraf kun de 2 første er strengt nødvendige. De andre 2 kan ofte delegeres til Reviewer- henholdsvis Presenter-rollen. Bemærk: Hvis Presenter og Reviewer er den samme person kan der ikke tales om et Quality Review, allerhøjst om et internt selv-check af opgavens udførsel…

Rolle Opgaver
Presenter
 1. gør dokumenter etc tilgængelige før Quality Review.
 2. Foreligger produktet ved Quality Review Meeting. For et dokuments vedkommende ensbetydende med en gennemgang af dokumentet sektion for sektion. For et fysisk produkts vedkommende vil præsentationen ofte tage udgangspunkt i et antal Test Rapporter der viser om produktet lever op til de krav der er defineret i Produkt Specifikationen.
Reviewer
 1. Laver Review på de udleverede dokumenter og sender fejl og kommentarer til Administrator FØR det fysiske møde finder sted.
 2. Deltager (om muligt) fysisk ved Quality Review Meeting for at uddybe og afklare eventuelle uklarheder.
Chair Chair’s rolle kan oftest delegeres til Head Reviewer, hvis der er flere Reviewers på et Review Meeting.

 1. Kontrollerer at et produkt er klar til Quality review, samt informerer relevante Reviewers herom.
 2. Styrer Quality Review Meeting og er ansvarlig for at alle Reviewer’s input bliver taget i betragtning.
Administrator Administrator’s rolle kan oftest delegeres til Head Presenter, hvis denne også har været ansvarlig for færdiggørelsen af produktet og er ansvarlig for rettelse af fejl.

 1. Assisterer Chair med at arrangere Quality Review Meeting og med at gøre dokumenter etc. tilgængelige.
 2. Er ansvarlig for at alle fejl og kommentarer fra Quality Review Meeting bliver ført til protokol og at ansvarlige for fejlretning informeres om deres opgaver.
 3. Kontrollerer at fejl rettes og at sign-off er noteret.
 4. Informerer de involverede når alle fejl er rettet og produktet kan frigives / er klar til fornyet review.

Dette er bare en lille teaser på styrken i anvendelse af PRINCE2 teknikker i DIT PROJEKT og jeg planlægger at vende tilbage snarest med flere godbidder.

High Frequency Trading truer investorer

 Direktørens Blog  Comments Off on High Frequency Trading truer investorer
Aug 112012
 

US-baserede Knight Capital Group tabte 1. august 2012 440 mio USD på en fejl i en computerstyret High Frequency Trading algoritme. I artiklen fra Ingeniøren (se referencer nedenfor) beskrives hvorledes computeralgoritmer (algo’er) køber og sælger aktier og derivater med lynets hast og ofte kun ejer værdipapirerne en brøkdel af et sekund før de sælges igen, med gevinst for øje. Dette går galt og er gået galt et antal gange, beskrevet i artiklen. Disse “flash crash” har kortere eller længere varighed og i yderste konsekvens vil et langvarigt Crash have global indflydelse og sende alle markeder i bund.

Spørgsmålet er om vi skal være bekymrede for Verdensøkonomien generelt eller det ‘kun’ er et problem for ejerne af de HFT algo’er der fejler. Svaret vil i høj grad afhænge af om algo’erne bliver bedre til at lære af deres fejl. HFT algo’er står ifølge Ingeniøren allerede for 84% af handlen i USA så det er ikke et spørgsmål om hvor mange firmaer der i fremtiden træder ind på dette risikable marked. Baseret på en matematisk model (se nedenfor) ser der ikke ud til at være overvældende fare for et verdenskrak. Der er 99,4% sandsynlighed for at vi undgår et årelangt Flash Crash indenfor de næste 100 år. Men som mange ‘usandsynlige’ hændelser kan det ske på mandag næste uge eller mandag om 100 år og konsekvenserne er uoverskuelige. Ingeniørens artikel beskriver regler for hvor kort tid et værdipapir skal ejes inden det sælges videre som et middel til at begrænse HFT algo’ernes model. Et andet alternativ er indførsel af en finansiel transaktionsskat a la Tobin Skatten der effektivt vil lukke muligheden for at tjene på (minimale) gevinster ved HFT.

Lad os studere tallene i detaljer.

Crash længde antal 2006-2012 events/år
100ms 3000 500
1s 300 50
1800s (30 minutter)
(Knight Capital Group -440mio USD)
1 0,167
31,5 mio sekunder
(1 år langt crash)
61,6E-6
(estimeret)

 

Vel er 3 datapunkter ikke noget særligt stort datagrundlag men data følger ikke desto mindre en pæn eksponentiel kurve (bemærk logaritmisk skala på begge akser). Godhed for fit er relativ fin, R2 = 0,99682.

Formlen Y = 64,6*X-0,8 angiver at der er ca. 65 flash crash af 1 sekunds varighed per år. Antallet af crash af X sekunders varighed falder med potensen X-0,8. På basis af dette er extrapoleret at et årelangt flash crash sker med frekevensen 61,6E-6 på et år. Hvis denne frekvens er uændret over tid (se forbehold ovenfor) kan vi ligeledes beregne sandsynligheden for at der IKKE sker et årelangt HFT-skabt crash!

Sandsynligheden for et årelangt flash crash p(fail) er 61.6E-6. Sandsynligheden for at der IKKE indtræffer et årelangt HFT-skabt crash p(no fail) = 1-p(fail). Sandsynligheden for der ikke indtræffer et årelangt HFT-skabt crash i perioden Z år er p(Z) = (1-p(fail))Z. Sandsynligheden for et Crash indenfor en given årrække Z er derefter 1-p(Z).

Tabuleret ser sandsynligheden således ud:

antal år p(Z) p(Crash)
1 99,99% 0,01%
10 99,94% 0,06%
100 99,4% 0,61%
1000 94% 6%
10000 54% 46%
100000 0,21% 99,8%

Se disse referencer:

 

PRINCE2 kontrol variable

 PRINCE2, Projektledelse  Comments Off on PRINCE2 kontrol variable
Aug 092012
 

Utallige er de steder hvor man ser beskrevet at projektledelse drejer sig om afbalancering af Tid vs. Kost vs. Kvalitet som om det var det eneste man som projektleder eller slutbruger er interesseret i. PRINCE2 er lidt mere sofistikeret end det, da det opererer med 6 kontrolvariable altså dobbelt så mange. Disse variable er (uprioriteret; i alfabetisk orden)

1. Benefits – Hvad får vi ud af projektet?
2. Cost – Hvad koster det?
3. Quality – Hvilken kvalitet er produktet i?
4. Risk – Hvilke risici er der (undervejs)?
5. Scope – hvad er med i projektet
6. Time – hvor lang tid tager det?

 

Hvis vi omorganiserer lidt og tænker over at nogle variable vil vi gerne se så store (positive) som mulige og andre så små (negative) som mulige får vi dette interessante billede som i et enkelt billed skaber et godt overblik over et projekts tilstand.

Spørgsmål og selvstudie til den Gode Projektleder:

 1. Har du kvantificeret disse Kontrol Variable i dit projekt?
 2. Vender vippen den rigtige vej?
 3. Hvis vippen vender den forkerte side op, hvad kan Du gøre for at ændre på det?

Rækkefølgen (prioriteringen) af de enkelte variable kan variere fra projekt til projekt men princippet er klart – minimer på venstre side og maksimer på højre side.

Dette er bare en lille teaser på styrken i anvendelse af PRINCE2 teknikker i DIT PROJEKT og jeg planlægger at vende tilbage snarest med flere godbidder.

Hvor kommer navnet “Ginishi” fra ??

 Direktørens Blog, Information  Comments Off on Hvor kommer navnet “Ginishi” fra ??
Aug 082012
 

Oprindelsen til navnet “Ginishi” er simpel, det er en japansk transskription af mit mellemnavn “Sølvsteen”!

Gin = Sølv (銀), ishi = sten (石) eller samlet  銀石

Jeg har beskæftiget mig med japan og japansk kultur (sprog, kampsport, historie) i mange år og har haft domænet ginishi.dk i en årrække.Så dette er baggrunden for navnet Ginishi ApS.

Product review – HP printer Photosmart 7510 eAIO

 Direktørens Blog  Comments Off on Product review – HP printer Photosmart 7510 eAIO
Aug 012012
 

Som tidligere beskrevet blev en HP Photosmart 7510 eAIO inkjet printer købt i stedet for en Samsung SCX -3405 WiFi for at dække firmakontorets behov for trådløs print, scan og kopi til/fra en MacBook Pro der både kører Apples egen OS X og Microsoft Windows 7. Installationen forløb uden problemer og og funktionaliteten er i top. Denne printer vil jeg uden tvivl anbefale til andre med samme behov.

Printeren leveres med installationsdrivere til Mac OS X 10.7 Lion. Da jeg netop har opgraderet til OS X 10.8 Mountain Lion var jeg spændt på, hvordan installations-CD’en ville reagere på dette. Installationssoftwaren fandt straks ud af at Mac OS X 10.8 var inkompatibelt og download af ny installations-CD fra HP’s hjemmeside fungerede derpå upåklageligt.

Installation af software og WiFi kørte enkelt fra printerens egen touchskærm. Routeren blev fundet og printeren fandt selv på plads på netværket og integrerede med Mac. Alt i alt en fejlfri installationsprocess.

Funktionaliteten af denne printer ser ud til at være i top. Scan, fax, print og kopi fungerer upåklageligt trådløst, og printeren kommer med et utal af utilities der trækker på data fra internettet. Der er fx link til forskellige sider der kan underholde børn (malebøger og spil udskrevet på papir) såvel som mere ‘professionelt’ orienterede standard sider med millimeterpapir, nodepapir, by-guides og andet. Måske ikke essentielt for en printer men alligevel nyttigt.

Som nævnt andetsteds blev denne printer købt som erstatning for en Samsung SCX-3405 WiFi der ikke fungerede som forventet. HP’s printer er lidt dyrere i sammenligning men til gengæld fås flere funktioner (fx. arkføder til scan og fotopapirføder) der absolut berettiger en højere pris. Det eneste minus er at inkjet patroner generelt set er dyrere end tilsvarende til en laserjet printer, så hvis pris per side er et issue kan en laserjet printer være et billigere alternativ.

Taget i betragtning hvor problemløst installation af HP’s printer fungerer i forhold til Samsungs er der for mig ikke tvivl om at HP Photosmart 7510 eAIO er det bedste valg af disse to.

Product review – Samsung printer SCX-3405 WiFi

 Direktørens Blog  Comments Off on Product review – Samsung printer SCX-3405 WiFi
Aug 012012
 

Til firmakontoret blev indkøbt en Samsung laserprinter med WiFi i håb om at den kunne dække kontorets behov for trådløs print, scan og kopi til/fra en MacBook Pro der både kører Apples egen OS X Lion og Microsoft Windows 7. Konklusionen er at det kunne den ikke. Den blev efter 6 timers forgæves forsøg på installation returneret til forretningen og udskiftet med en HP Photosmart 7510 eAIO inkjet printer der til gengæld leverede varen.

Denne Samsung printer skuffer på softwaresiden og installation af WiFi. Installationsvejledningen stemmer ikke overens med skærmbillederne på Mac OS X og det lykkedes kun at installere printer via USB kabel. Trådløs kommunikation med printer fra Mac var en fiasko. Set fra Windows 7 var resultatet lidt bedre idet det lykkedes at kommunikere trådløst via WiFi og netværk, dog ikke uden besvær.

Problemerne bliver desværre ikke mindre hvis man søger produktsupport hos producenten. Registrering af hardware er systematisk problematisk på Samsungs hjemmeside da man skal gennem flere menu-valg før man kan registere et produkt (produktgruppe – Produkt – Model) og jeg har nu to gange konstateret at Samsungs database over deres eget produktudvalg ikke er opdateret. Når et produkt er til salg i Danmark bør det også kunne findes i Samsungs produktdatabase… Denne fejl betyder at man ikke har adgang til revideret software og drivere. Dette er en seriøs fejl når ting ikke fungerer som forventet.

Personligt vil jeg ikke tvivle ved at anbefale HP’en overfor Samsungs printer, på trods af den lidt højere pris. Hvis man vil købe en billig sort/hvid laserprinter og ikke har behov for trådløs services kan Samsung printer SCX-3405 (uden WiFi!) måske være et billigt alternativ.